НАШИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО СИМБИОТИКА СЕ:
 

 • АМБИЦИЈА И ПОБЕДНИЧКИ ДУХ
 • Постојано тежнеење кон повеќе, кон поуспешно, кон надминување на лимитите, кон тоа да се биде прв, да се биде најдобар, најсреќен.

 • СЕБЕ-РАЗВОЈ
 • За клучни насоки ги имаме Growth mindset уверувањата:
  1. Секој човек е во постојан развој
  2. Секој човек има беспрекорен потенцијал
  3. Ги прифаќам предизвиците, преку нив учам и се развивам.
  4. Грешките се нормални. Преку нив учам.
  5. Напорот и потешкотијата е дел од развојот
  6. Добивањето на фидбек од другите ми помага во развојот
  7. Успехот на другите ме мотивира и ми покажува дека е можно.

 • ХРАБРОСТ, ОТВОРЕНОСТ ЗА ГРЕШКИ И УЧЕЊЕ ОД НИВ
 • Не се плашиме да пробуваме нови работи, признаваме грешки, тежнееме да учиме од грешките и да се подобруваме.
  Само преку развој до успех и среќа

 • ПРОФЕСИОНАЛНОСТ И ПОСВЕТЕНОСТ
 • Вредно, детално, темелно, доследно и чесно работење, аttention to details, држење до зборот

 • ФОКУС НА КРЕИРАЊЕ ИЗВОНРЕДНО ИСКУСТВО КАЈ КЛИЕНТОТ
 • Пристапуваме со максимално позитивен, сервилен, професионален и конструктивен однос. Без разлика на предизвиците имаме фокус кон решенија и помагање. Don’t over promise, always over deliver!

 • ТИМСКА РАБОТА
 • Се прилагодуваме, си помагаме и се поддржуваме. Веруваме дека симбиозата е можна. Бараме начин да ни е убаво и забавно заедно додека работиме.

 • КОНФЛИКТИТЕ НОСАТ ПРОГРЕС
 • Тежнеме кон отвореност и директност. Кажуваме, слушаме, без разлика дали ни се допаѓа. Веруваме дека различните мислење носат кон прогрес. Ги охрабруваме и трансформираме конфликтите.

 • ФОКУС КОН РЕШЕНИЈА
 • Веруваме дека за секој проблем има најмалку две решенија. Креираме креативни, смарт и out of the box решенија. Тежнееме кон решенија кои ќе бидат реупотребливи.

 • КРЕИРАЊЕ НА СИСТЕМИ
 • Работиме создавајќи системи, кои ги користиме и постојано ги надградуваме. Веруваме дека функционалните системи обезбедуваат константен квалитет и резултати