ОБУКИ, КУРСЕВИ, КОУЧИНГ И ТИМБИЛДИНЗИ:

 • ОБУКИ ЗА:
  – Ефективна комуникација
  – Менаџирање на конфликти
  – Growth mindset, клучен за постојано себеунапредување
  – Давање фидбек
  – Водење на “тешки” разговори со вработени/колеги
  – Ефикасно водење на состанок
  – Продажни вештини
  – Преговарачки вештини
  – Менаџирање на време
  – Менаџирање на стрес
  – Тимска работа
  – Евалуација и водење на развој на вработени
  – Коучинг за развој на перформанс
  – Презентациски вештини и јавен говор
 • КУРС ЗА РАЗВОЈ НА ТИМ ЛИДЕРИ / СРЕДЕН МЕНАЏМЕНТ
 • КОУЧИНГ ЗА МЕНАЏМЕНТ И ВРАБОТЕНИ
 • ТИМБИЛДИНЗИ
  Програмата за секоја компанија е уникатна. Прво се прави дијагностика и се лоцираат потребите на вработените. Врз основа на резултатите се креира конкретната програма со потребните вежби, методи, пристапи.
 • Типови:
  1. GOOD TIME TOGETHER – организирани активности за дружење
  (караоке, квизови, крстарење, натпревари, јавање коњи, рафтинг, готвење, paintball…)
  2. ПРЕДИЗВИКУВАЧКИ – учење преку искуство
  (барање на скриено богатство, спасување на паднат пилот, кратки тимски задачи…)
  3. ЕДУКАТИВЕН – мини обуки за soft skills важни за тимска работа
  (комуникациски вештини, асертивност, менаџирање на конфликти, работа под притисок…)
  4. КОМБИНИРАН (авантура и забава + тимски предизвици + едукативни сегменти + било која ваша идеја)