Се додека сме отворени за учење, имаме неограничена можност да се развиваме и придонесуваме за развој на заедниците во кои живееме и работиме ! – ова е главната внатрешна мотивација која ја поттикнува Мирјана посветено да работи на својот развој и на личниот и професионалниот развој на другите.

Мирјана има 7 годишно искуство во граѓански сектор и 9 годишно искуство во приватен сектор.

Нејзиното портфолио се состои од реализација на курсеви и обуки за развој на soft skills – меки вештини (комуникациски вештини, менаџирање на конфликти, развој на кариера, лидерство и тимска работа, коучинг) наменети за различни целни групи: млади, родители, граѓански организации, наставници, вработени во компании.

Таа е и мајка на две деца – ова лично искуство ја поттикнува да го унапреди своето образование на тема родителство и создавање на квалитетни можности за развој на децата за да станат независни, активни, одговорни, приспособливи и само-свесни индивидуи.
Се фокусира на проучување на влијанието на родителите и едукаторите врз социо-емоционалниот развој на децата од претшколска возраст.

Верува дека родителите може многу да помогнат креирајќи позитивни искуства за учење и развој на своите деца. И го користи своето знаење и искуство во нудење на квалитетна поддршка на родителите и креирање на квалитетни врски со своите деца.

Реализација на универзитетски курсеви, обуки, тимбилдинзи, коучинг на тим лидери и вработени

Долгогодишно искуство во реализација на универзитетски курсеви и обуки во следните области: лидерство и тимска работа, ефективна комуникација, конфликт менаџмент, свесно родителство

 • Работилници за усвојување на компаниските вредности во QIH Group (интернационална маркетинг компанија лоцирана во Англија и Македонија)
 • Програма за развој на лидерски и тимски вештини со тим лидери во QIH Group (интернационална маркетинг компанија лоцирана во Англија и Македонија)
 • Тимбилдинг со вработени во QIH Group (интернационална маркетинг компанија лоцирана во Англија и Македонија)
 • Коучинг со менаџери и тим лидери, во QIH Group (интернационална маркетинг компанија лоцирана во Англија и Македонија)
 • Тимбилдинг со вработените од Делегација на Европска комисија, на која учествуваше и амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, Дејвид Гир
 • Спроведување на организациска дијагностика, истражување на потребите на вработените и организациската култура во QIH Group (интернационална маркетинг компанија лоцирана во Англија и Македонија)
 • Кофасилитирање на работилница за стратешко планирање во ХАСЕЛТ, интернационална компанија за развој на софтвер, дизајни и ИТ консултантство
 • Поддршка на ЧР сектор (унапредување на активното учество на вработените, подготовка на он-лајн платформа за онбординг, изработка на инструменти за следење на мотивација и задоволство на вработени, и унапредување на перформанс менаџмент процесот) во IW Connect, ИТ компанија лоцирана во Македонија, Србија, Холандија, Америка
 • Курсеви за лидерство и јакнење на капацитетите на активисти од граѓански организации, поддржан од ФООМ, Фондација на Отворено општество – Македонија, на темите лидерство, менаџмент, личен развој, комуникациски вештини, трансформација на конфликти, водење на состаноци, коучинг, емоционална интелигенција
 • Вебинар за родителство, Пристапи за поддршка на децата и нивното израснување во отпорни, независни и самостојни индивидуи, во соработка со IW Connect, ИТ компанија лоцирана во Македонија, Србија, Холандија, Америка
 • Спроведување на дијагностика, истражување на потребите на вработените и организациската култура во IW Connect, ИТ компанија лоцирана во Македонија, Србија, Холандија, Америка
 • Спроведување на дијагностика, истражување на потребите на вработените и организациската култура во Македонски Телеком АД – Скопје
 • Ко-фасилитирање на тимбилдинг со вработените во Македонски Телеком АД – Скопје
 • Развивање на он-лајн курс за вработување и самовработување, 2017, во соработка со ПСМ Фондација
 • Менаџирање и промоција на настан, Големо отворено предавање за личен развој, кое се одржа на Филозофскиот факултет при УКИМ со присуство од над 360 учесници
 • Спроведување на обуки на следните теми: ефективна комуникација, лидерство и тимска работа, коучинг за зголемување на перформансот, growth mindset, свесно родителство, ко-фацилитација и фацилитација на групи, младинска работа и волонтерство, активно граѓанство, асертивност и самодоверба.
 • Универзитетски курс за Лидерство и младинска работа во заедницата, во Тетово и Приштина, реализиран во Центар за неформално образование – Триаголник, поддржан од Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ.
 • Предмети предадени: Вовед во младинска работа во заедницата и личен развој; Период на адолсценција; Менаџирање на младинска работа; Работа со индивидуи; Работа со групи; Менаџирање на конфликт и различности; Изработка на тренинг програми и евалуација на едукативни програми; Тренинг – практична примена, ко-фацилитација и употреба на тренинг материјали.
 • Едукативен курс за развој на лидерските вештини на ранлива група на млади луѓе во Косово, со цел нивно активно вклучување во заедницата.
  Предмети предадени: Вовед во младинска работа и неформално образование, Етика во младинска работа, Менаџирање на себе и другите/планирање на работата со млади луѓе, Работа со индивидуи, Работа со групи, Менаџирање на конфликт и различности.
 • Едукативен курс реализиран со просветни работници од Скопје, Кавадарци, Делчево и Тетово за доусовршување на нивните капацитети за работа со млади – Вовед во методологијата на неформалното образование и развој на заедницата.
 • Спроведување на тренинзи во рамките на Курсот за лобирање и застапување за граѓански организации кои работат со млади во Република Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.
 • Курс за вработување и самовработување за ранлива група на лица од руралните области во Република Македонија.
  Предмети предадени: развој и одржување на ефективна комуникација, тимска работа и менаџирање на конфликти, барање на работа, претприемништво и креирање на бизнис план.
 • Временска рамка на работното искуство:
  2015 – во тек – Институт Симбиотика Скопје
  2008 – 2015  – Центар за неформално образование – ТРИАГОЛНИК, Скопје

Реализација на комуникациски активности

Имајќи го зад себе факултетското образование во областа на комуникациските науки (подготовка и водење на комуникациски кампањи, односи со јавност, односи со медиуми, организациска комуникација, корпоративна организациска одговорност итн) спроведува различни комуникациски активности согласно потребите на организациите во кои што работи.

 • Креирање на стратегија и водење на комуникациски кампањи
 • Организирање и водење на различни јавни настани: образовни и бизнис конференции, отворени настани, тркалезни маси, трибини итн.
 • Комуникација со медиуми
 • Уредување на веб страна и водење на социјални медиуми
 • Идејно креирање на репрезентативен материјал
 • Временска рамка на работното искуство:
  2015 – во тек – Институт Симбиотика Скопје
  2008 – 2015  – Центар за неформално образование – ТРИАГОЛНИК, Скопје

Образование

 • Магистерски студии по педагошки науки на Институт за педагогија, на Филозофскиот факултет – Скопје
 • Додипломски студии за Лидерство и младинска работа во заедницата, на Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово
 • Факултет за комуникациски науки и технологии, на Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово
 • Интернационален сертификат за Лидерство и младинска работа, Факултет за едукација и комуникација, Јончопинг, Шведска; Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово.