Секој заслужува да живее слободно и среќно реализирајќи го својот неограничен потенцијал! – ова е главната внатрешна мотивација која ја поттикнува Мирјана посветено да работи на својот развој и на личниот и професионалниот развој на другите.

Мирјана има 7 годишно искуство во граѓански сектор и 4 годишно искуство во приватен сектор.

Нејзиното портфолио се состои од реализација на курсеви и обуки за развој на soft skills – меки вештини (комуникациски вештини, менаџирање на конфликти, развој на кариера, лидерство) наменети за различни целни групи: млади, родители, граѓански организации, едукативни работници, вработени во компании.

Нејзиното искуство вклучува и организација на образовни и бизнис настани, креирање и водење на комуникациски кампањи.

Како менаџер за едукација и развој во Институт Симбиотика е задолжена за развој и водење на едукативните програми, организација на работењето и осигурување на квалитет на услугите.

Таа е и мајка на две дечиња – ова лично искуство ја поттикнува да го унапреди своето образование на тема родителство и создавање на квалитетни можности за развој на децата за да станат слободни, независни, активни, одговорни, приспособливи и само-свесни индивидуи.
Се фокусира на проучување на влијанието на родителите и едукаторите врз социо-емоционалниот развој на децата од претшколска возраст, како магистрант на Институтот за педагогија, на Филозофскиот факултет во Скопје.


Мирјана има за цел да ја подигне свеста за важноста на:
– поврзувањето, градењето на квалитетни релации меѓу родителите и децата и
– развивањето на социјални и емоционални компетенции кај детето,
клучни за постигнување на надворешен успех и внатрешна среќа!

Верува дека родителите може многу да помогнат креирајќи позитивни искуства за учење и развој на своите деца.
И го користи своето знаење и искуство во нудење на квалитетна поддршка на родителите и креирање на квалитетни врски со своите деца.

Реализација на универзитетски курсеви и обуки

Долгогодишно искуство во реализација на универзитетски курсеви и обуки во следните области: лидерство, развој на заедницата, комуникација, тимбилдинг, конфликт менаџмент, проектен менаџмент, кариерен развој

 • Универзитетски курс за Лидерство и младинска работа во заедницата, во Тетово и Приштина, реализиран во Центар за неформално образование – Триаголник, поддржан од Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ.
  Предмети предадени: Вовед во младинска работа во заедницата и личен развој; Период на адолсценција; Менаџирање на младинска работа; Работа со индивидуи; Работа со групи; Менаџирање на конфликт и различности; Изработка на тренинг програми и евалуација на едукативни програми; Тренинг – практична примена, ко-фацилитација и употреба на тренинг материјали.
 • Едукативен курс за развој на лидерските вештини на ранлива група на млади луѓе во Косово, со цел нивно активно вклучување во заедницата.
  Предмети предадени: Вовед во младинска работа и неформално образование, Етика во младинска работа, Менаџирање на себе и другите/планирање на работата со млади луѓе, Работа со индивидуи, Работа со групи, Менаџирање на конфликт и различности.
 • Едукативен курс реализиран со просветни работници од Скопје, Кавадарци, Делчево и Тетово за доусовршување на нивните капацитети за работа со млади – Вовед во методологијата на неформалното образование и развој на заедницата.
 • Спроведување на тренинзи во рамките на Курсот за лобирање и застапување за граѓански организации кои работат со млади во Република Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина.
 • Курс за вработување и самовработување за ранлива група на лица од руралните области во Република Македонија.
  Предмети предадени: развој и одржување на ефективна комуникација, тимска работа и менаџирање на конфликти, барање на работа, претприемништво и креирање на бизнис план.
 • Спроведување на обуки во следните области: развој на родителски вештини, ефективна комуникација, лидерство и тимска работа, развивање на едукативни програми засновани на стандардите за работа со млади, ко-фацилитација и фацилитација на групи, младинска работа и волонтерство, активно граѓанство, асертивност и самодоверба, односи со јавност.
 • Временска рамка на работното искуство:
  2015 – во тек – Институт Симбиотика Скопје
  2008 – 2015  – Центар за неформално образование – ТРИАГОЛНИК, Скопје

Реализација на комуникациски активности

Имајќи го зад себе факултетското образование во областа на комуникациските науки (подготовка и водење на комуникациски кампањи, односи со јавност, односи со медиуми, организациска комуникација, корпоративна организациска одговорност итн) спроведува различни комуникациски активности согласно потребите на организациите во кои што работи.

 • Креирање на стратегија и водење на комуникациски кампањи
 • Организирање и водење на различни јавни настани: образовни и бизнис конференции, отворени настани, тркалезни маси, трибини итн.
 • Комуникација со медиуми
 • Уредување на веб страна и водење на социјални медиуми
 • Идејно креирање на репрезентативен материјал
 • Временска рамка на работното искуство:
  2015 – во тек – Институт Симбиотика Скопје
  2008 – 2015  – Центар за неформално образование – ТРИАГОЛНИК, Скопје

Образование

 • Последипломски студии по педагошки науки на Институт за педагогија, на Филозофскиот факултет – Скопје
 • Додипломски студии за Лидерство и младинска работа во заедницата, на Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово
 • Факултет за комуникациски науки и технологии, на Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово
 • Интернационален сертификат за Лидерство и младинска работа, Факултет за едукација и комуникација, Јончопинг, Шведска; Универзитет на Југоисточна Европа – ЈИЕУ, Тетово.