1234567890

Комуникацијата е неизбежен и секојдневен дел од нашиот живот. Но, и покрај нејзината сеприсутност и важност, во нашето општество недостасува правилен пристап за едукација и развој на соодветни вештини.
Ниту семејствата, ниту образовните институции ни ги даваат потребните знаења ниту ни ги градат потребните вештини.
Ваквата состојба на недоволно развиени комуникациски вештини е основата на многу потешкотии и проблеми во секојдневното семејно, социјално и професионално живеење и функционирање.

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Времетраење: (1 ден  обука, 6 дена примена и 1 ден рефлексија)
Време на реализација: 10:00 до 18:00 часот.
Локација: Скопје (по пријавувањето ќе ви испратиме мапа со локација)
Цена: 5000 денари
Цена со попуст за рана пријава:
Невработени – 55% = 2300 денари.
Вработени – 35% = 3300 денари
Цена со попуст за рана пријава ако дојдат двајца учесници:
Невработени – 60% = 2 х 2000 денари.
Вработени – 40% = 2 х 3000 денари

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ОБУКАТА?

 • Сите кои чувствуваат дека не можат да се разберат со семејните членови или пријателите и не знаат како да ги подобрат односите
 • Студенти и ученици кои сакаат да ги импресионираат своите наставници и професори и да добијат високи оценки
 • Невработени кои се подготвуваат за интервјуа за работа и за успешно работење
 • Вработени-почетници – за нивно полесно приспособување на работното место и полесно градење на квалитетни релации со колеги и надредени
 • Вработени кои освестуваат дека имаат потешкотии во комуницирањето и разбирањето со надредените, колегите или клиентите
 • Вработени кои интензивно комуницираат со клиенти или често добиваат жалби и критики
 • Оваа обука дава квалитетна основа за обуката за продажни вештини и обуката за менаџирање на конфликти

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

 • Што е комуникација?
 • Цели на комуникацијата
 • Фази на комуникацијата
 • Видови на комуникацијата
 • Вербална комуникација
 • Невербална комуникација
 • Паравербална комуникација
 • Кинетика во комуникацијата
 • Насоки за правилно читање на говор на тело
 • Улогата на фацијалните микро експресии
 • Пречки во комуникацијата
 • Важноста на слушањето во комуникацијата
 • Техники за активното слушање

ШТО ЌЕ СЕ ПРОМЕНИ КАЈ ВАС НА ЛИЧНО НИВО

 • Ќе комуницирате успешно и лесно со своите најблиски (семејство, деца, роднини, пријатели)
 • Ќе ги подобрите односите и релациите со своите интимни партнери (дечко/девојка, сопруг/сопруга)
 • Ќе знаете како да започнете и да одржувате квалитетни релации со познати и непознати луѓе
 • Ќе можете многу полесно и за многу пократко време да се разбирате со луѓето со кои разговарате (дома, пријатели, на работа…)
 • Ќе станете свесни како вие комуницирате и како вашиот личен стил на комуникација влијае на сите останати
 • Ќе знаете како јасно и конструктивно да ги изразувате вашите потреби и барања
 • Ќе се изразувате кратко и јасно
 • Ќе станете свесни за пораките кои што ги праќате со говорот на вашето тело и свесно ќе го користите
 • Лесно ќе ги откривате причините за недоразбирањата и брзо ќе ги отклонувате
 • Ќе можете да се разбирате со луѓе кои немаат добри комуникациски вештини

ПРИДОБИВКИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

 • Ќе знаете да иницирате и одржувате квалитетни односи со клиентите, надредените и колегите
 • Клиентите ќе бидат задоволни од вашиот однос и начин на комуникација
 • Ќе ги подобрите односите и релациите во тимовите
 • Разговорите и состаноците ќе бидат пократки и поефикасни
 • Ќе знаете како да се справувате со „тешки клиенти“
 • Ќе придонесете во креирање на продуктивна и мотивирачка работна атмосфера во компанијата

 

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТЕ ЗА ОВАА ОБУКА?
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ТУКА!

ПРИЈАВА