Stressed

Стресот е најголемата опасност за секој човек кој живее во современото опкружување. Светската здравствена организација веќе има прогласено светска епидемија на болести предизвикани од стрес.
За Обединетите нации „работниот стрес“ е болест на 21 век. Стресот најдиректно ја загрозува работна ефикасност, ја блокира креативноста и способноста за разумно и објективно проценување и одлучување, нè води кон импулсивни и избрзани реакции, нè прави склони на тензично и конфликтно однесување, ја намалува способноста за објективна анализа и воочување на можностите за решавање на секојдневните проблеми.

Стресот емоционално нè блокира, ни го попречува спиењето и квалитетниот одмор, го загрозува квалитетот на нашиот приватен и семеен живот (како родители, брачни партнери и пријатели).
Како последица на долгорочната изложеност на стрес, без поседување на вештини за негово менаџирање, се појавуваат состојби на хроничен замор, изразен песимизам и незадоволство, повлекување од социјален живот, појави на изразен внатрешен немир, чувство на демотивираност, депресија, панични напади итн.

Во 2010 година, Центарот за развој на претприемачи и Менаџери – CEED ја прогласи оваа обука за најдобра во конкуренција на сите обуки кои се реализирани од многу реномирани обучувачи и обучувачки центри од Македонија и странство.

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

ШТО Е СТРЕС?

 • Физиолошката манифестација на стресот во организмот
 • Што се стресори
 • Дијагностика на лична изложеност на стрес

СПРАВУВАЊЕ СО СТРЕС

 • Извори на стрес во работна средина
 • Дијагностика на лични стресори
 • Техника во седум чекори за „прва помош“ во стресна ситуација
 • Алатка – Стрес дневник

ТЕХНИКИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОД СТРЕС

 • Техники за дишење, релаксација и опуштање
 • Личен план за имплементација на техниките во секојдневието
 • Важноста на балансот помеѓу работниот и приватните ангажмани
 • Градење на здрави животни навики за остранување на последици од стрес

ТЕХНИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД СТРЕС

 • Техники за менување на когнитивните шеми и соочување со претходни искуства
 • Техники за себеменаџирање и себецентрирање
 • Техники за менување на мисловниот процес – моќта на позитивното размислување
 • Техники за подигнување на самосвесноста
 • Ефективна и директна комуникација како начин за превенција од стрес
 • Градење на здрави животни навики за превенција од стрес
 • Ефективното менаџирање на времето како начин за превенција од стрес
 • Ефективното менаџирање на конфликите и проблемите/предизвиците како начин за превенција од стрес
 • Личните верувањa и вредности како фактори за стрес

ШТО ЌЕ СЕ ПРОМЕНИ КАЈ ВАС

 • Ќе знаете што е навистина стресот, зошто и како се појавува
 • Ќе направите точна дијагностика на личната изложеност на стрес
 • Ќе ги препознавате симптомите на стресно реагирање во рана фаза
 • Ќе го разликувате „добриот“ од „лошиот“ стрес
 • Ќе дознаете што се тоа стресори и ќе дефинирате листа на личните стресори
 • Ќе знаете како да ги трансформирате личните стресори
 • Ќе научите конкретни техники за „прва помош“ во стресни ситуации
 • Ќе научите конкретни техники и насоки за ослободување од последиците од изложеност на стрес
 • Ќе ги подобрите вештините за менаџирање на времето
 • Ќе научите техники за релаксација, техники за дишење, вежби за истегнување и опуштање на телото, техники за влијание на мисловниот процес – позитивно размислување,
 • техники за концентрација, техники за смирување и зголемување на самосвесноста
 • Ќе научите конкретни алатки за личен развој во насока на превенција од стрес
 • Ќе направите личен план за примена на техниките за справување со стресни ситуации и ослободување од последиците од стресот и ќе добиете стручна поддршка во реализација на планот