Животот е полн со предизвици и проблеми. Тие се дел од секојдневието особено во општество како нашето во кое не се систематизирани сите процеси и често мора самите да наоѓаме и креираме решенија.

Образовниот процес во нашата земја е фокусиран да ги научи учениците и студентите „што да мислат“, а не „како да мислат“, им сервира готови одговори. Тоа создава ситуација многу често да имаме проблеми кои се игнорираат, кои се „решаваат“ без да се проучат и да се лоцираат причините, кои во текот на „решавањето“ продуцираат нови и поголеми проблеми.

Способноста за решавање на проблемите следејќи го стандардизираниот процес е гаранција дека ќе бидеме ефикасни во нашето функционирање на личен или професионален план.

Само личности кои се способни да ги решаваат проблемите можат да живеат среќно и успешно!

 

ОБУКАТА Е НАМЕНЕТА ЗА:

 • Сите кои лоцираат слабости во успешното соочување и решавање на секојдневните проблеми и ситуации
 • Вработените чија работна позиција содржи решавање на различни ситуации за кои нема стандардизирано и готово решeние
 • Студенти и ученици кои сакаат да научат како да ги решаваат предизвиците кои стојат пред нив, наместо да бегаат од проблемите или чекаат друг да ги реши
 • Сите кои бараат работа и сакаат да бидат подготвени кога ќе ја добијат

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА

 • Дефинирање на терминот проблем
 • Категоризација на проблемите
 • Психолошки пристап кон проблемите
 • Вообичеани психолошки замки при соочување со проблемите
 • Стандарден процес при решавање на проблеми
 • Важноста од правилно дефинирање на проблемот
 • „Зошто?“ како водечко прашање за откривање на причините за проблемот
 • Процес на генерирани креативни и иновативни солуции за решавање на проблемот
 • Тестирање на опциите и избор на најсоодветната
 • Психолошки замки во процесот на избор на најсоодветна солуција
 • Креирање на план за реализација
 • Реализирање на избраната опција
 • Евалуација на добиениот резултат
 • Психолошки замки во процесот на реализација

ШТО ЌЕ СЕ ПРОМЕНИ КАЈ ВАС НА ЛИЧНО НИВО

 • Ќе станете свесни за вашиот личен став кон решавањето на проблемите, за вашите слабости и потенцијали
 • Ќе развиете позитивен став кон проблемите и нивното решавање
 • Ќе се зголеми вашата сигурност во себе и вашите способности
 • Директно ќе се соочувате со предизвиците и одлучно ќе пристапувате кон нивно комплетно решавање
 • Ќе ги подобрите релациите со вашите блиски личности и пријатели
 • Ќе ви се намали стресот, нема да чувствувате постојан притисок поради големата листа на нерешени проблеми и проблематични лични и професионални релации
 • Ќе внесете ред и организација во вашиот живот и ќе си го олесните живеењето

ШТО ЌЕ СЕ ПРОМЕНИ КАЈ ВАС НА ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

 • Ќе стекнете способност за правилно дефинирање на проблемите и лоцирање на причините
 • Ќе научите како да креирате иновативни решенија и да извлечете максимум од секоја ситуација, за доброто на сите вклучени
 • Ќе знаете да примените ефикасни техники за одлучување
 • Ќе знаете како да планирате и како успешно да го менаџирате реализирањето на активностите
 • Ќе научите како системски да им приоѓате на проблемите – ќе креирате процедури за лесно и ефикасно завршување на секоја активност
 • Ќе ја зголемите вашата извршителност и исполнителност на резултати
 • Ќе си креирате можност за напредок во вашата кариера – повисока работна позиција