Ние даваме целосна поддршка за развој на индивидуите и организациите.
Им помагаме да станат успешни и среќни.

На организациите им помагаме да воведат ефикасен и ефективен систем на работење.
Го јакнеме лидерството и креираме услови за креативно и сложно тимско работење.
Ги оспособуваме вработените за дирекно соочување со работните предизвици и зголемување на нивниот работен перформанс.

Нудиме можност за развој во следните области:  асертивна комуникација, решавање на конфликти и проблеми, развој на емоционална интелигенција, раководење со тимови, лидерство, контрола и поддршка на вработени, продажба и преговарање, градење на квалитетен однос со клиенти и соработници итн.

Нашите обучувачи во Симбиотика работат по методологија за неформално образование и учење преку искуство, за која се сертифицирани од Универзитетот за едукација и комуникации Jönköping (hj.se/hlk/en.html) од Шведска – како земја со докажан врвен едукативен систем.

Отворени сме за соработка со индивидуи и организации со цел реализација на заеднички проекти во областите на личниот и организацискиот развој.

Нудиме можности за вклучување на волонтери и практиканти во следните области:

  • водење на социјални медиуми
  • дизајнирање на промотивни материјали
  • организација на едукативни обуки и промотивни настани
  • креирање на образовни програми
  • продажба и грижа за клиенти
  • спроведување на истражувања

Ако си заинтересиран/а да се вклучиш во нашиот тим, испрати ни твое ЦВ на info@simbiotika.mk

 

САМО ПРЕКУ РАЗВОЈ ДО УСПЕХ И СРЕЌА!