Научи да комуницираш ЈАСНО, ОТВОРЕНО и ДИРЕКТНО, без страв, решавај ги и трансформирај ги конфликтите БРЗО, СМИРЕНО и ЛЕСНО!

Животот не мора да е исполнет со негативни емоции и конфликти.
Имаме потенцијал да комуницираме подобро и да се РАЗБЕРЕМЕ со луѓето во нашиот живот.

Конфликтите и недоразбирањата се постојано присутни и ако не знаеме правилно да ги ТРАНСФОРМИРАМЕ, тие можат да направат огромни штети во нашиот живот и релациите со другите.

ПРИЈАВИ СЕ денес на пакет обуките за:
– КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ
– МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

Времетраење: 32 часа (2 дена  обука + 1 ден рефлексија)
Време на реализација: 10:00 до 18:00 часот.
Локација: Скопје (по пријавувањето ќе ви испратиме мапа со локација)
Цена: 8500 денари
Цена со попуст за рана пријава:
Вработени – 35% = 5500 денари
Невработени – 55% = 3800 денари.
Цена со попуст ако дојдат двајца учесници:
Вработени – 40% = 2 х 5100 денари
Невработени – 60% = 2 х 3400 денари.

ОБУКАТА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ Е НАМЕНЕТА ЗА:

 • Сите кои чувствуваат дека не можат да се разберат со семејните членови или пријателите и не знаат како да ги подобрат односите
 • Студенти и ученици кои сакаат да ги импресионираат своите наставници и професори и да добијат високи оценки
 • Невработени кои се подготвуваат за интервјуа за работа и за успешно работење
 • Вработени-почетници – за нивно полесно приспособување на работното место и полесно градење на квалитетни релации со колеги и надредени
 • Вработени кои освестуваат дека имаат потешкотии во комуницирањето и разбирањето со надредените, колегите или клиентите
 • Вработени кои интензивно комуницираат со клиенти или често добиваат жалби и критики
 • Оваа обука дава квалитетна основа за обуката за продажни вештини и обуката за менаџирање на конфликти

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

1. Страв од комуникација и негово надминување
2. Видови на комуникација
3. Фази во комуникациски процес
4. Тајните на вербалната комуникација
5. Говор на тело и неговата ефикасност
6. Улогата на паравербалната комуникација
7. Три видови на слушање
8. Тајните на активното слушање
9. Пречки во комункација и нивно надминување
10. Надворешни, психолошки и семантички шумови
11. Фази на развој на една релација
12. Емоциите и комуникацијата

ТВОИ ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА ЗА КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

 • ќе се изразуваш јасно, отворено и директно
 • лесно ќе го задржуваш вниманието
 • ќе се соочиш со стравот од комуникација
 • ќе го препознаваш и користиш говорот на тело
 • луѓето ќе сакаат да ти се доверат и отворат
 • поефективно ќе делегираш задачи и ќе презентираш идеи
 • ќе придонесуваш за попродуктивни и пократки состаноци

ОБУКАТА ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ Е НАМЕНЕТА ЗА:

 • Сите кои сакаат успешно да ги решаваат недоразбирањата и конфликтните ситуации
 • Сите кои сакаат да научат како да ги менаџираат своите и туѓите емоции
 • Сите кои сакаат да ги подобрат своите односи со семејството и пријателите
 • Сите кои живеат во постојано избегнување на конфликтите, нанесувајќи си емоционална штета
 • Сите оние кои сакаат да ја намалат агресивноста при конфликтни ситуации и да научат да ја пренасочат во продуктивна дискусија основана на меѓусебно разбирање
 • Вработените кои се често во ситуација да се справуваат со тешки клиенти
 • Вработените кои се често во ситуација да се справуваат со поплаки, жалби и примедби од клиенти
 • Вработените кои сакааат да ги решат недоразбирањата и конфликтите на работа со колегите и надредените

СОДРЖИНА НА ОБУКАТА ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

1. Асертивна комуникација
2. Фази на развој на конфликтот
3. Теорија на четири вистини
4. Лични конфликтни стилови
5. Алатки за анализа на конфликти
6. Современ vs традиционален однос кон конфликтите
7. 10 чекори за менаџирање на конфликти
8. Емпатично слушање + јас говор
9. Конфликт драма триаголник
10. Управување со емоции

ТВОИ ПРИДОБИВКИ ОД ОБУКАТА ЗА МЕНАЏИРАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

 • лесно ќе управуваш со своите емоции
 • лесно ќе се справуваш со агресивни луѓе
 • поодлучно ќе ги искажуваш својот став и чувства
 • полесно ќе доаѓаш до заедничко решение
 • поефективно ќе учествуваш во носење тимски одлуки
 • ќе допринесуваш за похармонична работна атмосфера
 • конфликтите ќе се намалат
 • нема да мора да ги избегнуваш
 • лесно, брзо, креативно и смирено ќе ги разрешуваш
 • наместо со страв, на нив ќе гледаш како можност за развој и усовршување

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТЕ ЗА ПАКЕТОТ ОБУКИ?
ПРИЈАВЕТЕ СЕ ТУКА!

ПРИЈАВА